Avanza ofredar sida kunder.

Som kund på Avanza måste du ta ställing till ett erbjudande innan du kan gå vidare och
göra det du tänkte göra på Avanza.
Om du är ute och går på staden och plötsligt blir stoppad av någon som säger att du inte
får gå vidare, så är det ett lagbrott, nämligen ofredande (eller frihetsberövande).
Avanza gör sig således skyldig till ofredande.
Polisanmäl Avanza och flytta dina pengar till en seriös bank.

Ett annat skäl att lämna Avanza:
Avanza kan inte visa ditt kontoutdrag (frånsett 1 gång / månad), hur seriöst är det?
Dvs du vet bara 1 gång / månad vad banken gjort med dina pengar.

Läs gärna Avanza’s användarvillkor.
De försöker friskriva sig från precis allt, de har dock missat ofredande.
Men de kan ju inte friskriva sig från våra lagar.

Annonser

Kommentera

Stockmarket outperform business investments.

There will not be any new jobs as long as the stockmarket gives better ROI than organic growth.
The price of gold peek at stockmarket top and bottoms.
Gold +1.5% today. (Investment in gold is at least good for the goldmines.)


Swedish stockmarket omx30-index with goldprice below.

Comments (1)

Lågkonjunktur till 2014 troligen.

Kommentera

Klarar vi oss utan slavarbetarna i Kina?

Ingen bryr sig om att det är tackvare ekonomiskt slaveri i Kina som vi kan köpa en radioapparat för 50kr.
Skulle den varit gjord i europa eller usa så hade den kostat 100 ggr mer.
Trots det lyckas Kina samla pengar på hög och låna ut stora mängder pengar till USA.
Denna ohållbara obalans har äntligen börjat uppmärksammas i media.
Men ännu ser man det bara som ett valutakurs problem.
Dollarkursen har rasat mot Japanska Yen, men inte mot den kinesiska valutan yuan.

Sedan 2008 verkar Kina ha låst sin valuta mot dollarn.
Jag misstänker att Kina har mycket duktiga ekonomer och strateger som kan styra landet utan hänsyn till populism.
Den långsiktiga planen är nog att ta över världen via ekonomiska styrmedel.

Kommentera

Xact Bear har tappat 40% mer än motiverat.

Xact Bear har tappat mer än halva sitt beräknade värde trots att index är tillbaka på samma nivå igen.
Bara om index skulle ha gått upp 3% var annan dag (och tillbaka varannan dag) i 3 år skulle Xact bear ha förlorat 54%. Så den extrema nedgången i Xact bear kan INTE bara förklaras med att det har varit en volatil börs sedan 2007 !
En nedgång i Xact bear på 10% under perioden (pga volatilitet) hade varit mer korrekt.

Se nedan.

En index spik på: ska ge Xact Bear förlusten:

+/- 10% -2.25 %
+/- 9% -1.82 %
+/- 8% -1.44 %
+/- 7% -1.10 %
+/- 6% -0.81 %
+/- 5% -0.56 %
+/- 4% -0.36 %
+/- 3% -0.20 % 0.9980 upphöjt i 390 (dagar) ger 0.46, dvs en förlust på 54% efter 3 år
+/- 2% -0.09 % 0.9991 upphöjt i 390 (dagar) ger 0.70, dvs en förlust på 30% efter 3 år
+/- 1% -0.02 % 0.9998 upphöjt i 390 (dagar) ger 0.92, dvs en förlust på 8% efter 3 år
+/- 0% 0.00 %

Om du undrar varför Xact måste förlora i värde över huvud taget kan du läsa detta:
Om Index skulle gå upp 100% på en dag, så skulle Xact Bull gå upp med 150%.
Men om Index skulle halveras på en dag, så går Xact Bear bara upp med 75%.
Om däremot förändringen sker med -1% per dag, så skulle Xact Bear gå upp med 180%. Det låter bättre än det är.
För att Xact Bear inte ska förlora sitt värde vid långa placeringar krävs att Xact Bear går upp 300% vid en börsnedgång på 50%.
På sikt tappar både Xact bear och Xact bull i värde, men Xact Bear tappar MYCKET mer. Ju större hävstång desto större förlust.

De stora snabba kursförändringarna som varit nyligen har drabbat Xact kursen omotiverat hårt. Nu när Index är tillbaka på samma nivå, så har värdet på Xact Bear mer än halverats! Index har samma värde vid de gröna plupparna i bilden nedan.
Notera att Xact bear tappat en massa både vid snabba index-uppgångar och vid snabba index-nedgångar, och även däremellan. Xact Bear har tappat mer än halva sitt beräknade värde trots att index är tillbaka på samma nivå igen. Indexfondens beräknade värde är halverad. Skillnaden mellan beräknat värde och verkligt fondvärde blir en gigantisk kassako för företaget Xact?

Xact Bear kursen borde egentligen vara den procentuella inversen av Bull.
Då skulle Xact Bull och Bear sett ut så här:
Xact Bull = +1.5 * ”Indexändring i %”
Xact Bear = -1.5 * ”Indexändring i %” / ( 1 + ”Indexändring i %”/100% )
Inte procentuellt osymetriskt som nu:
Xact Bull = +1.5 * ”Indexändring i %”
Xact Bear = -1.5 * ”Indexändring i %” (Det ser bedrägligt symetriskt ut.)

Att Xact’s beräkning av Bear saknar faktorn 1 / (1 + index%/100%), gör att Xact Bear tappar i värde mycket mer än Xact Bull både på lång sikt och vid stora och snabba indexändringar.
OBS, antag att index går ned med 50% och sedan upp med 100%, dvs till samma nivå igen, då går Bear kursen , utan hävstång, upp med 50% och sedan ned med 100% , ny Xact Bear kurs blir alltså noll (dvs konkurs), istället för samma nivå som innan. Med hävstången 1.5 blir det ännu snabbare konkurs.
Ett index som bara ändras med -2% och sedan med +2.04% , dvs tillbaka på samma nivå igen, ger en förlust för Xact fonderna pga hävstången. En hävstång på 1.5 orsakar en förlust för investeraren på -0.032% , en mellanskillnad som företaget Xact kan håva in.

Om Xact Bear istället varit inversen av index då skulle en ändring av index med -50% (och 1.5 hävstång) ge en uppgång i Xact Bear med +300% och en indexuppgång med 100% skulle ge en nedgång i Xact Bear med -60%, dvs ge ungefär till samma Xact Bear kurs som innan (+20%), ungefär som för index.
Men det är kanske ekonomiskt svårt att omvandla en snabb 50%’ig nedgång till en 300%’ig Xact Bear uppgång? Och Xact skulle kanske inte heller kunna håva in pengar bara genom en lurig matematisk formel som hela tiden ser till att Xact Bear tappar i värde.

Se Xact’s egen xact-bull_bear_a4_12sid_100510-1 pdf-dokument om du vill läsa deras förklaring till detta.

Eller om du inte räds en kandidatuppsats från Lunds universitet kan du ladda ner den som pdf.
Denna bild hämtad från uppsatsen:

Vill du se en härledningen för formeln inversIndex% = -index%/(1+index%/100%)
så har jag skrivit den som en kommentar.

Comments (2)

ÅF bryter mot lagen.

Konsultföretaget ÅF sparar personuppgifter även utan att ha fått ett godkännande i enlighet med PUL.

Vid registering av personuppgifter på ÅF’s hemsida måste alla personuppgifter inkl C.V. uppgifter uppges innan ÅF ber att få ett ok för sin (okända) hantering av personuppgifter.
Om man inte ger ett godkännande så sparas uppgifterna iallafall !
Detta är ett grovt brott mot PUL.

Men ÅF bryter även mot lagen genom att inte informera om sin hantering av personuppgifter.
ÅF kräver att arbetssökande ska godkänna ÅF’s hantering av personuppgifter
utan att först informera om ÅF’s hantering av personuppgifter. Det är ett brott mot personuppgiftslagen.
Har man fyllt i en massa uppgifter om utbildningar och tidigare arbeten m.m är det nog få som väljer att inte klicka på ”Jag godkänner att min ansökan sparas digitalt i enlighet med PUL.”.
Om ÅF informerade om ÅF’s hantering av personuppgifter skulle inte många söka jobb hos ÅF.
ÅF väljer att inte informera om sin hantering av personuppgifter trots påpekanden.
ÅF informerar inte heller om villkoren i efterhand till de som godkännt (de okända) villkoren.
Det finns inte heller något sätt att få sina uppgifter raderade, vilket PUL kräver.

Lagen kräver att ÅF får ett godkännande från uppgiftslämnaren.
ÅF frågar uppgiftslämnaren:
”Jag godkänner att min ansökan sparas digitalt i enlighet med PUL.”
ÅF borde istället fråga:
”Jag godkänner att ÅF bryter mot lagen och inte informerar mig om ÅF’s hantering av personuppgifter.”
Men vad bryr sig ÅF om sådant, de sparar dina personuppgifter även utan ditt godkännade.
ÅF konsult är uppenbart inget seriöst företag.

Kommentera

United Consultants Group Ucg Ab

Diskussionsforum kring UCG.
Hur illa sköter sig UCG?
UCG är ett konsultbolag.
(UCG Recruitment åtar sig även rekrytering.)

Skiljer UCG på sin egen rekrytering av konsulter och rekryteringen av personal till kunder?

Lurar UCG sina uppdagsgivare?

Har UCG bluff-annonser enbart för att bygga upp sin C.V.-databas?

Vägrar UCG att förmedla kompetent personal till kunder vid rekrytering,
om den sökande inte vill vara UCG-konsult eller passar som UCG-konsult?

Talar UCG om vilket företag det är som söker personal?

Är UCG endast för f.d. Ericsson anställda?

Kommentera

Older Posts »